фото

Размещено в Без рубрики | Оставить коментарий

Інтерактивний урок математики в 5 класі

Інтерактивний  урок з  математики .

Клас: 5

Дата:

Тема: «Переставна властивість  множення».

Тип уроку: комбінований(вивчення нового матеріалу. Формування та вдосконалення вмінь та навичок).

Мета: закріпити навички і вміння учнів при множенні нуля і множенні на нуль. Розвивати вміння виділяти головне, зацікавленість учнів у математиці, самостійність, наполегливість. Коригувати психічні процеси, мовлення, знання, вміння, навички учнів.

Очікувані результати: навчити учнів використовувати переставну властивість множення . Активізувати пізнавальну активність учнів, формувати продуктивне мислення.

Обладнання і матеріали: дидактичні матеріали, роздатковий матеріал, таблиця «Властивості множення», кольорова крейда, паперові квітки.

Словникова робота: множник, добуток.

 

ХІД УРОКУ.

І. Організаційна та психологічна підготовка учнів до уроку.( 5% часу)

Мета етапу:створити спрятливу атмосферу уроку.

Перевірити готовність учнів до уроку. Налаштувати на позитивне сприйняття матеріалу.

Вправа: « Подаруй квітку». Учні дарують один одному квітку при цьому бажаючи успіхів на уроці.

ІІ. Перевірка домашнього завдання, аналіз результатів.   ( 5% часу)

Мета етапу: перевірити рівень засвоєння знань.

Учитель збирає зошити для перевірки домашнього завдання і роздає зошити , аналізуючи виконання попереднього завдання.

ІІІ. Усний рахунок. ( 10 % часу)

Мета етапу: активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Дидактична гра: «Влучи в ціль». Завдання записані на дошці.

1.Обчисліть:

7*8                                      600

(6-4)*5                                  48

24*0                                        0

(34-18)*3                               10

(120 +80) *3                          56

ІV. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. (5%часу)

Мета етапу: забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того,чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує вчитель.

V. Надання необхідної  інформації. (10% часу)

Мета етапу:дати учням достатньо інформації для виконання практичних завдань.

Робота з таблицею.

Учні повторюють назви компонентів при множенні.

Бесіда за матеріалом підручника.( Стор.71)

Учні знайомляться з теоретичним матеріалом.

VІ. Закріплення нових знань і способів діяльності. (30% часу)

Мета етапу:створити умови для індивідуальної роботи учнів та їх співпраці один з одним.

1.  Робота за дошкою.     Стор.71,№ 48

0* 3 =         0*9 =              0*8 =                    0*27 =

3*0 =          9*0 =              8*0 =                    27*0 =

3*5 =          5*3 = =         0*10 =                    10*2 =

2.« Мозковий штурм».

Порівняй розв’язування прикладів. Поясни.

0 * 42   =                        42*0    =

0*195    =                      195*0   =

3.Творче завдання (робота в парах): скласти шість прикладів на множення, використовуючи переставну властивість множення.

Дві перші пари записують складені вправи на дошці, інші- слідкують і перевіряють.

VІІ. Фізпауза.( 5% часу)

Мета етапу: зняття психофізичного напруження.

Вправа для зняття зорової втоми.

Вправа «Буратіно».

Мета: покращення кровообігу в судинах мозку, відпочинок очей.

Учитель. Уявіть, що у вас довгий – придовгий ніс, як у Буратіно. Спробуйте із заплющеними очима «написати» кінчиком носа у повітрі своє ім’я. І ми побачимо у кого це вийде краще.

Вправи виконуються під спокійну мелодію.

VІІІ.Застосування знань і способів діяльності. (20% часу)

Мета етапу:організувати практичну роботу учнів для самостійного освоєння матеріалу та досягнення поставлених цілей уроку.

Різнорівнева самостійна робота.(Дидактичний матеріал).

І варіант.

1.Порівняй.

0*6   і         6*0

0*10 і       10*0

1*0   і         0*1

2.Заміни дією множення: 21 + 21 + 21 + 21

3.Запиши два довільних числа. Добуток яких дорівнює: 0; 1; 2; 6; 100.

21 + 21 + 21 + 21 =

ІІ варіант.

1. Як легше обчислити: 121*4 чи 4*121 ?

2.запиши у вигляді добутку і обчисли.

2 +2 + 2 +2 + 2 + 2

3.Запиши у вигляді суми: 4*3; 6*2.

ІХ.Підбиття підсумків та оцінювання результатів. (5%часу)

Мета етапу:здійснити рефлексію та проаналізувати ступінь реалізації поставлених цілей.

  1. Вправа: «Незакінчена пропозиція».

Учні продовжують речення:  «Я навчився на цьому уроці…»

2. « Словесна аргументована оцінка». Вчитель виставляє оцінки за урок та аргументує їх.

Х. Інформація про домашнє завдання.(5%часу)

Мета етапу: постановка навчальної проблеми і завдань з пошуком їх вирішення.

1. Задача. У саду посаджено7 рядів яблунь, по 18 дерев у кожному . Знайди двома способами кількість яблунь в саду:

1 за допомогою додавання;

2 за допомогою множення.

2. Чому дорівнює добуток будь – якого натурального числа на 1; на 0?

Размещено в Без рубрики | Оставить коментарий

Урок математики в 5 класі

Урок математики в 5 класі

Тема: Додавання і віднімання круглих десятків(360 + 20; 580 – 40).      Порядок дій.  Дужки.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Мета: систематизувати і узагальнити знання, вміння і навички учнів, розвивати                       пізнавальну активність, логічне мислення, увагу, вміння розв’язувати  задачі. Коригувати психічні та пізнавальні процеси учнів. Виховувати культуру математичного мовлення й запису, впевненість в своїх силах, зацікавленість до вивчення предмету.

Матеріали: дидактичний  матеріал, мапа.

Словникова робота: круглі десятки.

Хід уроку.

І.Організаційний момент та психолого – педагогічна підготовка.

Перевірити готовність учнів до уроку, налаштувати учнів на продуктивну роботу.

Вчитель: «Любі діти,у наш клас

Завітали люди щирі.

Привітаймо в добрий час

Гостей усмішкою й миром».

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель запитує учнів, які проблеми виникли під час виконання домашнього завдання та розглядає їх.

2.Математичний диктант.

Один учень працює біля дошки , решта записують відповіді на запитання вчителя  в зошитах.

Зошити з диктантом учитель збирає для перевірки та оцінює роботу учня біля дошки.

Запитання для диктанту.

1.Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків.

240, 725,300, 123.

2.Запишіть число, у якого 3 сотні,4 десятки, 2 одиниці.

3.Запишіть два трицифрових числа.

4.Обчисліть  200 + 300;

800 – 200;

640 +  50;

430 -   30.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель повідомляє тему та мету уроку.

Слово вчителя:- Сьогодні ми з вами помандруємо в одну казкову країну, мешканцями якої є математичні знаки, цифри, числа. Мандрівка буде успішною для тих, хто хоче добре знати математику, буде уважним, активним. Допоможе нам в цьому Одиниця – мандрівниця (вчитель показує учням Одиницю, виготовлену з кольорового картону), а також мапа. Потрібно пройти всі пункти мапи.Перший пункт – місто Всезнайко. Тож в мандрівку вирушаємо – знання здобуваємо!

Вправа для усного рахунку.

1.Вставте пропущені числа, щоб відповідь була правильною.

100 +…= 300                                     … + 600=1000

…  – 200=700                                     500 – … =400

2.На дошці записаний приклад  670 +  (360 – 60) та варіанти відповідей: 1000, 870,  330, 970. Вчитель показує на варіанти відповідей. Якщо відповідь неправильна – учні сидять мовчки . а, якщо відповідь правильна, то учні плескають в долоні.

Далі Одиниця запрошує до міста Загадкового.

Загадка. Сухе, ребрами світить, а лічбу веде.( Рахівниця).

Робота з рахівницею.

1).Відкладіть на рахівниці 5 сотень, 3 десятки, а потім відніміть 3 десятки. Яке число дістали?

2). Відкладіть на рахівниці 890, додайте 110. Назвіть відповідь.

IV.Фізкультхвилинка.

Уявіть швиденько,

Що ви мавпочки маленькі.

Мавпочки пошикувались

І зарядкою зайнялись.

М’язи треба розім’яти

І поставу порівняти.

Мавпенята,молодці!

Спинку рівно: раз, два, три.

Щоб постава була гарна,

Робим вправи дуже справно.

V. Закріплення матеріалу.

Місто Кмітливе.

1). Розвязування задачі з дидактичного матеріалу.

Учні повторюють пам’ятку роботи над задачею.

2).Робота в парах. Учні виконують завдання з підручника: приклади з дужками.

Яка з пар виконає завдання першою,називає відповіді для самоперевірки.

VI.Підсумок уроку.

Пункт – місто Підсумкове.

Результати роботи аналізуються самими учнями, а загальний підсумок проводить вчитель та виставляє оцінки.

VII.Домашнє завдання.

Завдання вчитель задає за матеріалами підручника ( задача та приклади).

Індивідуальне завдання отримують учні з меншими пізнавальними можливостями.

 

 

Размещено в Без рубрики | Оставить коментарий

Урок математики в 6 класі

Урок математики в 6 класі

Тема: «Розв’язування задач на рух»

Тип уроку: урок повторення, узагальнення та систематизації знань.

Мета уроку: закріпити знання учнів з теми та вміння розв’язувати задачі

на рух, формувати вміння розв’язувати обернені задачі

використовуючи зв’язок між величинами: швидкістю, часом,

відстанню.

Корегувати знання, вміння, навички учнів, математичне

мовлення, психічні процеси.

Розвивати мислення, уяву, вміння аналізувати, співставляти,

робити  висновки.

Виховувати позитивне ставлення до вивчення предмету,

наполегливість, самостійність.

Матеріали: схеми до задач на рух, дидактичний та роздатковий матеріал,

зразки оформлення задач.

Словникова робота: записати на дошці математичні терміни: відстань,

шлях, час.

Хід уроку.

І. Організація класу.

1. Психолого – педагогічна  підготовка учнів до уроку.

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Повторення матеріалу

1. Фронтальне опитування учнів.

- Назвіть одиниці вимірювання часу, швидкості.

- Як знайти швидкість, коли відомі відстань і час? ( Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час).

- Як знайти відстань, коли відомі швидкість і час? ( Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час).

- Як знайти час, коли відомі відстань і швидкість? ( Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість).

ІV. Усний рахунок:

Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Велосипедист

Таксі

Хлопчик

 

?

70 км/год

5 км/год

2 год.

?

3 год.

28 км

140 км

?

V. Актуалізація знань, вмінь, навичок учнів.

1. Робота біля дошки (використання дидактичного матеріалу):

а) Задача 1. Потяг був у дорозі 4 години і пройшов 240 км. Щогодини він

проходив однакову відстань. Скільки кілометрів проходив

потяг щогодини?

б) Задача 2. Розв’язування задачі за схемою (на дошці).

Швидкість -    90 км/год

? Автомобіль                   Час – ?

360 км

 

в) Задача 3. Розв’язати взаємно обернені задачі (заповнити таблицю).

 

Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Лижник

Лижник

Лижник

?

13 км/год

13 км/год

2 год.

?

2 год.

26 км

26 км

 

 

VІ. Фізпауза (забезпечення психологічного розвантаження учнів)

Вправа «Австралійський дощ».

Вчитель. Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ?

Ні? Тоді слідкуйте уважно за моїми рухами і повторюйте їх.

? В Австралії піднявся вітер (вчитель тре долоні)

? Починає накрапати дощ (клацання пальцями по столі)

? Дощ посилюється ( почергове плескання долонями грудей)

? Починається справжня злива (плескання по ногах)

? А ось град, справжня буря (тупіт ногами)

? Але що це? Буря стихає (плескання по ногах)

? Дощ стихає (плескання долонями по грудях)

? Рідкі каплі падають на землю ( клацання пальцями по столі)

? Тихий шелест вітру ( потирання долонями)

? Сонце! (руки догори).

VІІ. Узагальнення і систематизація знань.

  1. Самостійна робота на два варіанти:Варіант І.
  1. Заповніть таблицю, розв’язавши взаємно обернені задачі .
Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Заєць

Заєць

Заєць

60 км/год.

60 км/год.

?

4 год.

?

4 год.

?

240 км

240 к

2. Розв’язати задачу.Відстань між двома селищами 180 км. За скільки годин подолає її вантажний автомобіль, якщо його швидкість 60 км за годину?

Варіант ІІ.

  1. Заповніть таблицю, розв’язавши взаємно обернені задачі.
Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Лисиця

Лисиця

Лисиця

50 км/год.

50 км/год.

?

2 год.

?

2 год.

?

100 км

100 к

2. Катер подолав відстань 120 км, рухаючись зі швидкістю 30 км за годину. Скільки часу катер був у дорозі?

Для учнів з меншими пізнавальними можливостями запропоновано зразок розв’язування задачі та опорні картки.

VІІІ. Домашнє завдання.

1.  Повторити правила на знаходження залежності між величинами: швидкістю, часом, відстанню.

2. Розв’язати задачу за схемою:

Трактор                        Час  -   4 год

Швидкість -   30 км/год

ІХ.  Підсумок уроку.

1. Підведення підсумків роботи учнів на уроці

2. Виставлення та обгрунтування оцінок.

Размещено в Без рубрики | Оставить коментарий

Позакласні заходи з математики. Методичні рекомендації.

Позакласний захід з математики для учнів 7 класу.
Математичний калейдоскоп.
Мета: поглиблювати знання учнів з математики, спонукати до мислення, аналізу, узагальнення; розвивати логічне мислення, прагнення до самовизначення, досягнення поставленої мети; виховувати любов до точних наук, вміння працювати самостійно і в команді.
Обладнання: на дошці вислови про математику та математиків, конкурсні завдання, моделі геометричних фігур.
Хід заходу.
І. Вступна частина.
Вчитель. Добрий день, дорогі діти! Ми сьогодні зібралися з вами, щоб всім разом побачити, чому ви навчилися в школі на уроках математики. Чи вмієте ви розв’язувати цікаві математичні завдання, чи вмієте мислити, чи кмітливі ви ?
У цьому нам допоможе  «Математичний калейдоскоп». Цей захід буде проходити у вигляді конкурсів, позмагавшись у яких, ви побачите, хто добре знає математику, її закони і правила.
Для цього потрібно розділитися на дві команди та обрати капітанів. Далі командам пропонуються однакові завдання, команди спільно обговорюють їх і визначають по одному представнику від кожної команди  для дачі
відповідей. За кожну правильну відповідь команди отримують по одному жетону. Перемагає та команда, у якої виявиться найбільша кількість жетонів.

ІІ.  Основна частина.
Конкурсні завдання.

1.    «Ребуси»
Розшифруй зашифровані в математичних ребусах слова:
7я,  40а,  3мати,  с3бати,  пі2л,  ві3на.
2.Інтелектуальна гра «Евріка»
а) В якому випадку 6 дітей і 2 собаки , які зібралися під одну парасольку, не намокнуть?
б) У стола 4 кути. Один спиляли, скільки кутів залишиться?
в) Одне яйце варять 4 хвилини. Скільки часу потрібно, щоб зварити 5 яєць?
г) Сума яких двох чисел на циферблаті механічного годинника, які розташовані одна проти одної, будуть дорівнювати 12?
д) Якщо о 12 годині йде дощ, то чи можна очікувати, що через72 години буде сонячна погода?
3. Гра «Малюнок».
Намалювати картину, не відриваючи крейди від дошки, під диктовку
вчителя.
Вгору – 3, вліво – 1, вниз 1,  вправо – 4, вгору – 1, вліво -1,             вниз -7, вправо  – 1, вгору  – 2, вправо -2, вниз – 2, вправо – 1, вгору – 5, вправо – 1, вниз -1,  вліво – 7.
В результаті на малюнку буде зображено песика.
4. « Шифрувальник».
Розмісти літери по порядку відповідно до цифри ( 1, 2, 3, ….., 9 ).
У        К       И       А        Р       В       Ч         К        А
2         8       6        9         1       5        7         3        4
5. Вправа « Трикутник».
В даному трикутнику провести два відрізки так, щоб:
- трикутник ділився на три трикутники;
- трикутник ділився на два трикутники і один чотирикутник;
- трикутник ділився на три трикутники і один чотирикутник.
6. « Хто кмітливіший ?».
У якої фігури немає ні початку , ні кінця?
ІІІ. Підведення підсумків.
По кількості жетонів вчитель визначає команду – переможця та вручає вимпел
« кращим знавцям математики».

Вікторина для юних математиків
« Проникаючи в зоряні далі,
В таємниці земної кори,
Математика всіх закликає:
«Ти міркуй, фантазуй і твори»!
Мета: зацікавити учнів математикою, активізувати розумову та пізнавальну активність, встановлювати зв’язки між математикою та іншими сферами життя; формувати навички логічного мислення, вміння самостійно здобувати знання.

5-6 клас.
Дайте відповіді на питання.

•    Скільки козенят було в багатодітної кози? (7)
•    Скільки музикантів у квінтеті? (5)
•    Найбільше натуральне число? (Не існує)
•    Трикутник, у якого всі кути рівні. (Рівносторонній)
•    Скільки років спав Ілля Муромець? (33)
•    Суперник нулю. (Хрестик)
•    Селянин йшов до залізничної станції і зустрів двох бабусь, кожна з яких несла по два кошики, а в кожному кошику було по два кролі. Скільки йшло до станції? (Один)
•    Вона симпатична, тендітна, невеличка на зріст – всього два з половиною міліметри. Назвіть її ім’я. (Дюймовочка)

7-8 клас

* Сума сторін прямокутника. (Периметр)
* Найвищий бал у школярів України.(12)
* Сума кутів будь-якого трикутника. (180)
* Прямі, які перетинаються під прямим кутом. (Перпендикулярні)
* Назва якого чотирикутника зашифрована в записі «4 + Т»? (Квадрат)
* Косий квадрат. (Ромб)
* Скільки кінців у чотирьох з половиною палок? (10)
* Одне яйце варять 4 хв. Тоді воно вважається звареним. За скільки хвилин можна зварити 5 яєць? (4 хв.)
* Що складає 1/12 року? (Місяць)
* У якому слові можна знайти цілий метр букв «О»? (Метро)

9 клас

! Сота частина цілого. (Відсоток)
! Йшли гуртом: теща із зятем, далі чоловік з дружиною, мати з дочкою
та  бабуся з онучкою, ще – донька з батьком. Скільки всіх? (4)
! Потяг довжиною 1 км їде зі швидкістю 60 км/год. За скільки хвилин він
проїде тунель довжиною 1 км? ( 1година)
! Якою цифрою закінчується сума
116 + 146 + 166?
! Цифровий знак, що позначає відсутність величини.(Нуль)
! Як називаються числа, що використовуються для лічби? (Натуральні)
! Які геометричні фігури завжди товаришують із Сонцем?(Промені)
! Яка цифра завжди катається в електричці? (Три)
! Яку формулу прославив Шумахер? (Автогонки «Формула-1»)
! Без чого не можуть обійтися мисливці, барабанщики і математики?
(Без дробу)

Методичні рекомендації по проведенню самопідготовки  учнів
5-9 класів.
Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів під час  самопідготовки.

Самопідготовка є самим важливим режимним моментом навчально – виховної роботи на групі продовженого дня в спеціальній школі для дітей з вадами розумового розвитку. Це не тільки форма повторення та закріплення навчального  матеріалу,що вивчався на уроках, але й спосіб формування навичок самостійно здобувати знання, вміння працювати організовано, раціонально використовувати час. Виконання домашніх завдань вимагає від учнів активної розумової діяльності, вміння поглиблювати отримані від вчителя знання та здатності використовувати ці знання на практиці. Керівництво навчальною діяльністю учнів покладається на вихователя, так як в зв’язку з недорозвиненістю психічних процесів розумово відсталі учні не в змозі самостійно організувати свою роботу під час самопідготовки. Основи самостійної роботи формуються у учнів вже під час уроків та удосконалюється під час виконання домашніх завдань .  Практика показує, що тільки тісний взаємозв язок вихователя і вчителя – предметника дає позитивний результат. Методи і форми цього взаємозв’ язку можуть бути різноманітними, як взаємопоінформованість в усній бесіді так і ведення зошитів взаємозв’ язку, де вчителі – предметними записують домашні завдання та короткі поради та  рекомендації щодо його виконання. Успіх виконання домашніх завдань залежить від якості проведення вчителем уроків, здатності учнів сприймати матеріал та вміння вихователя організувати  самостійну навчально – пізнавальну діяльність учнів.  Необхідно також здійснювати взаємовідвідування уроків та самопідготовки з метою вироблення єдиних педагогічних вимог. Взаємовідвідування дає змогу виявити яку допомогу необхідно надати учням під час самопідготовки, що потрібно повторити та кому з учнів надати індивідуальну допомогу. Таким чином, взаємозв язок вихователя і вчителя – найважливіша умова правильної організації самопідготовки.
Розумово – відсталим учням необхідно чітко сформулювати завдання, пояснити хід роботи, допомогти обрати правильний шлях виконання та  надати зразок оформлення. Перед початком самопідготовки доцільно повторити
пам’ ятки проведення самопідготовки та роботи над завданнями ( наприклад, пам’ятка « Як працювати над задачею»).При цьому організація самопідготовки і допомога учням з боку вихователя повинна відповідати вимогам , які ставить перед учнями вчитель.
Приділяючи самопідготовці необхідну увагу, дозуючи об’єм завдань і час , відведений на їх виконання, аналізуючи свою діяльність ,вчитель і вихователь отримають потрібний результат.
Велике значення для успішного проведення самопідготовки має психологічне налаштування учнів на роботу. Тому не можна ігнорувати бажання дітей сидіти за однією партою, якщо це не заважає роботі. Навпаки, учні можуть надавати допомогу один одному, пояснювати незрозумілий  матеріал.
Бажано призначити із числа здібних учнів відповідального, що буде допомагати вихователю здійснювати контроль за самопідготовкою.
Розумово відсталі учні швидко втомлюються, тому необхідно робити перерву після певного етапу роботи. В цей час учні можуть послухати спокійну мелодію.
Одним із важливих аспектів самопідготовки в спеціальній школі є дотримання санітарно – гігієнічних  вимог, естетичне оформлення кабінету.
Сьогодні важко уявити навчальний процес без широкого використання інформаційних технологій. Використання комп ютерних та мультимедійних ресурсів під час самопідготовки дає простір для реалізації можливостей кожної дитини, робить навчання успішним і комфортним, особистісно – орієнтовним і мобільним, а також оптимізує  процес підготовки домашніх завдань.
Різні інформаційні матеріали стимулюють увагу за рахунок зорового і слухового аналізаторів. В учнів підвищується зацікавленість до вивчення предметів, швидше розвиваються навички самостійності. Різноманітні електронні матеріали під час самопідготовки дають змогу здійснювати швидку зміну одного виду діяльності іншим. Використання комп’ ютера дає змогу розширити творчі можливості вихователя, дозволяє робити самопідготовку більш інтенсивною, цікавою. Звичайно, проведення самопідготовки з використанням сучасних технологій потребує багато часу для пошуку , систематизації та оформлення інформації, але  такі інновації особливо ефективні  при виконанні домашніх завдань в старших класах, дають змогу якісно повторити матеріал.
Використання ІКТ допомагає підготовці учня, що має вади розвитку, до   самостійного життя в умовах інформаційного суспільства: розвиває мислення, комунікаційні здібності, формує вміння приймати оптимальне рішення, формує інформаційну культуру.
Вихователю необхідно приділяти необхідну увагу виконанню учнями усних завдань, вимагати переказування прочитаного, стимулювати їх пізнавальну активність. Як показує досвід, більшість розумово відсталих учнів не виявляють бажання самостійно виконувати домашні завдання. Для того, щоб досягти позитивних результатів,необхідно чітко контролювати самостійну роботу учнів,тримати їх в полі зору, формувати бажання працювати самостійно, виховувати відповідальне ставлення один до одного, до колективу.
Не варто перетворювати самопідготовку в урок, проводити пояснення матеріалу,важливо налаштувати учнів на ефективну роботу, створити робочу атмосферу в групі, закріпити вміння самостійно працювати з підручником. Такий підхід стимулює учнів на заняття, підтримує дисципліну, формує позитивне відношення до самопідготовки, підвищує тонус психічної активності.
В процесі роботи вихователь зустрічається з багатьма труднощами, що спричинені відхиленнями в розвитку та поведінці,низьким темпом роботи, швидкою втомлюваністю. Тому забезпечення спокійної ділової обстановки можливо лише на основі  індивідуального і диференційованого підходу,вибору правильної форми проведення самопідготовки. Педагог  повинен  формувати в учнів відчуття значимості своєї  навчальної діяльності, розвивати бажання  досягати нових успіхів,стимулювати творчу діяльність вихованців та створити обстановку близьку до домашньої.
Одноманітність форм роботи, перевантаження дітей домашніми завданнями призводить до нервових зривів дітей – олігофренів, небажання працювати, зводить нанівець всю роботу педагогів. Всі види діяльності на групі продовженого дня повинні бути пов’язані між собою. Якщо ж учні знають, що після закінчення самопідготовки на них чекають цікаві заходи, то і  домашні завдання вони будуть виконувати з більшим задоволенням, швидше і якісніше. Знання вихователем особистісних характеристик своїх вихованців, їх можливостей і завдання по предметам дає змогу уникнути помилок, своєчасно зорієнтувати кожного учня на якісне виконання домашніх завдань.
Для забезпечення більш організованої роботи можна запропонувати учням загальні правила самопідготовки:
1.Вчасно підготуйся до самопідготовки.
2.Згадай , про що розповідав вчитель на уроці.
3.Прочитай завдання вдумливо і, якщо потрібно, декілька разів.
4. Склади план прочитаного.
5.Під час виконання завдань з історії України, географії користуйся картою та ілюстраціями.
6.Домашнє завдання з математики виконуй в послідовності, що рекомендував вчитель.
7.Скористуйся пам’яткою для розв’язування задачі, повтори математичні закони та правила.
8.Зроби короткий запис задачі.
9.Перед розв’язуванням прикладів подивись,  як розв’язувались аналогічні приклади в класі.
10.Під час виконання письмових завдань повтори правила, які необхідні для їх виконання.
11.В зошиті пиши охайно, дотримуючись правил ведення зошитів.
12.Зробивши помилку, охайно її закресли і зверху напиши правильно.
13. Складні завдання виконуй спочатку на чернетці.
14. Якщо не впевнений у правильності виконання завдання, звернись за допомогою до вихователя.
15.Після закінчення роботи склади речі та прибери своє робоче місце.

Матеріали для активізації пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів

А математику ще й тому вивчати слід,
Що вона розум до ладу приводить.
М.В.Ломоносов
І. Математичні терміни у віршах.
1. Про нуль.
Я Нулик чарівний, на жарти мастак,
Із діркою бублик – мій фірмовий знак.
Із бублика дірку я враз залишу,
Якщо я у множник себе запишу.
Я Нулик чарівний, на жарти мастак,
Із діркою бублик – мій фірмовий знак.
Коли поділюсь я на інше число,
Не стане числа, так, немов не було.
2. Знаки дій.
В країні числовій
Знаки дій – це зв’язкові.
Числа знаки вибирають,
Знаки ці  за друзів мають.
Разом з ними числа звично
Творять світ математичний.
3.Знак множення.
Пригляньтесь уважно! Я плюсоподібний,
Бо Плюс в математиці – братик мій рідний.
Два множим на два, чи додаємо дві двійки,
А вийде щоразу чотири та й тільки.
Всі речі у світі додати Плюс може,
А я всякі числа за мить перемножу.
Пишатись собою причину я маю,
Я множу і числа нові здобуваю.
4. Знак ділення
Знак множення створювать добуток вміє,
Я ж майстер відомий зворотної дії.
Ділене всяке мої дві краплинки
За мить перетворять на частки-частинки,
У математиці я не простак!
Я дуже важливий: я ділення знак!
5. Плюс
Усе, що є в світі, я можу додати,
На втрати й прибутки я можу вказати.
Великі учені, митці, бізнесмени
Нічого робити не можуть без мене.
Завжди пам’ятай, намотавши на вус,-
Хрещатий мій знак називається Плюс.
6. Мінус
Дія моя-протилежна Плюсу,
Маю я велич свою і красу.
Я знакову паличку маю чарівну
І звусь в математиці іменем Мінус.
7. Гімн Одиниці
Знайте всі: без Одиниці,
Хоч яка вона мала,,
Е могло б на світ з’явитись
Ні єдиного числа.
Числам тісно, їх чимало.
Збільшенню межі нема.
Та всі числа, щоб ви знали,
Одиниця нам дала.
8. Коло
Ось мій центр, а я- навколо,
Називають мене Колом.
Із тих точок я творилось,
Що від центра віддалились.
В площині навколо нього
Рівномірно розмістились.
9. Циркуль
До кружляння, до польотів
Спонука стрімка нога –
Жива пластика у плоті,
В колах, дугах і кругах.
У фігурах досконалих
Вся сценічна площина,-
Балерина показала
Всю красу свою сповна.
Мабуть, циркуль геометра,
Що танцює у руці,
Винайшли майстри балету –
Руху вправного творці!
10. Куб
Зупиніться1 Подивіться!
В мене грації по вінця.
Гляньте зверху, знизу, збоку –
Всюди красень я нівроку.
Красень я небезталанний.
Мій талант багатогранний.
Гарний я? Кажіть скоріше!
Адже збоку вам видніше.
Знає кожен математик:
Мої грані – це квадрати.
А хто зможе здогадаться ,
Скільки ребер тут? (Дванадцять)
ІІ. Цікаві завдання.
1.Якщо один вагон пасажирського потяга може вмістити 250 ящиків по 14 пляшок «Живчика», то у 80 таких вагонів можна завантажити:
А. 280 000 плашок                                           В. 140 000 пляшок
Б. 28 000 пляшок                                              Г.  14 000 пляшок
Правильна відповідь підкаже вам, який пасажирський літак є найбільшим у
світі ( А- Боїнг-747; Б- Руслан; В- Іл-14; Г-  Стелс).
2. У трьох класах навчається 103 учні. Якщо у 5 класі – 41 учень, що на13 більше, ніж у 6 класі, то в 7 класі:
А. 35 учнів            Б. 24 учні             В. 34 учні                Г. 44 учні
Правильна відповідь підкаже вам, чи полюбляють кішки дивитися телевізор
(А- не люблять; Б- ставляться байдуже; В- іноді дивляться; Г- полюбляють).
3.Першого дня в магазині продали 30 кг борошна, що в 3 рази менше, ніж другого, а третього – на 10 кг менше, ніж у перші два дні. За три дні продали борошна:
А. 70 кг                   Б. 230 кг               В. 80 кг                   Г. 220 кг
Правильна відповідь підкаже вам, коли було винайдено першу електричну лампочку ( А – 1901р.; Б – 1879р.; В – 1927р.; Г – 1886р.).
4. В одній крамниці мати витратила 0,3, а в іншій – 0,5 усіх грошей. Якщо
після цього залишилося 100 гривень, то спочатку було:
А. 600 грн.              Б. 500 грн.           В. 5000 грн.             Г. 6000 грн.
Правильна відповідь підкаже вам, хто такі скрипуни (А – таргани; Б – жуки;
В – коники; Г – комарі).
5. Які цифри замінили зірочками, якщо додавання виконане правильно?
3*45  + *2*1   = 515*
11*1*+ **596 = 898*9
6. У записі 5555 поставте між цифрами «+», щоб отримати:
А. 20                    Б. 65                       В. 110                      Г. 560
7. Застосовуючи знаки дій, напиши число 3 чотирма двійками.
8. Яке число треба поставити в пусту клітинку? Вкажи закономірність.
3           5            7            9
9          25          49
9. Довжина кришки парти 110 см, а ширина 50 см. Скільки пронизаних стрілами сердець вирізав на своїй парті Сергій, якщо відомо, що він заповнив серцями всю кришку парти і кожне серце розмістив на окремих 20 кв.см?
10.Збільш число 86 на 12 не виконуючи дій. ( Перевернути).
11. Ребуси.
ВІ3ЛА          3БУНА         С3Ж           С3БОК             АК3СА

ІІІ. Дидактичні ігри та інтерактивні вправи.
1. Дидактична гра «Знайди найкоротший шлях».
До дошки виходять двоє учнів . інші працюють в зошитах.
Вчитель.      Всі на листочку поставимо точку (А).
Поряд з нею -  другу, вірную подругу (В).
Хочу вас спитати: як же їх з’єднати?
Учні кольоровими олівцями з’єднують точки різними лініями (прямими, кривими). Скільки кривих ліній можна провести? А скільки прямих? Яка відстань буде найкоротшою?
2.Дидактична гра «Математичне лото».
Спосіб гри.
-    Для гри вчитель готує два варіанти карток для лото загальною кількістю по числу учнів в класі.
-    Робота проводиться за двома варіантами.
-    По одному учню від кожного варіанта викликаються до дошки, інші працюють в зошитах.
-    Учитель зачитує запитання, а учні закреслюють в картках правильні відповіді.
-    Далі проводиться взаємоперевірка в парах, звіряючись з дошкою.
3.Дидактична гра «Бліцтурнір».
Спосіб гри.
- Для гри необхідно підготувати смайлики двох кольорів: червоного
і жовтого;
- Завдання для гри та декілька варіантів правильних відповідей на кожне запитання вчитель заздалегідь записує на дошці;
- Далі вчитель зачитує запитання та вказує на варіанти відповідей, а учні
сигналять смайликами (правильна відповідь – жовтий смайлик; неправильна – червоний);
- Вчитель проводить підсумок гри, визначає переможця, коментує ті питання, що викликали труднощі.
4.Дидактична гра «Підкори вершину».
Спосіб гри.
- Учні діляться жеребкуванням на дві команди;
- На дошці у вигляді сходинок записані завдання для двох команд;
- До дошки по черзі виходять представники кожної команди і виконують завдання;
- Переможець – команда, що першою «підкорить вершину».
5. Дидактична гра « Відгадай слово».
Спосіб гри.
- Робота проводиться колективно за принципом гри «Поле чудес»;
- Слово, що потрібно відгадати, повинно бути пов’язаним з темою уроку;
- Учень, що першим відгадав слово отримує додатковий бал за урок.
6. Гра «Так» чи «Ні».
Вчитель. Зіграти хочеться мені
Із вами, друзі, в «так» чи «ні».
Я вам питання задаю,
Готуйте відповідь свою.
Відповідайте, як мастак,
Єдиним словом «ні» чи «так».
Вчитель задає запитання, а учні хором відповідають «так» чи «ні».
7.Гра «Геометричні асоціації».
Вчитель показує геометричні фігури чи тіла, а учні повинні назвати предмети,
Що мають форму зображених фігур чи тіл.
8. Гра «Складемо задачу».
За даними, що запропонував вчитель, або за малюнком учні складають
задачу.
9.Інтерактивна вправа « Закінчіть речення».
Спосіб виконання.
- На дошці записані речення, які потрібно закінчити;
- Вчитель за бажанням викликає по черзі учнів до дошки, які закінчують речення та аргументують свої відповіді.
Наприклад: тема «Кути» (6 клас).
1. Дві різні прямі, що виходять з однієї точки…. .
2. Записуючи назву кута, усередині пишуть букву, яка позначає його…
3. Кути вимірюють за допомогою…
4. Якщо кут тупий, то він більший…
5. Половину розгорнутого кута називають…
6.Якщо у трикутнику один з кутів прямий, то такий трикутник називається…
7. Якщо один із суміжних кутів гострий, то інший…
10. Інтерактивна вправа «Криголами».
Вчитель. Під час уроку ви будете:
У – уважні
Р – розумні
О – організовані
К – кмітливі
11. Інтерактивна вправа «Очікування».
На початку уроку вчитель пропонує учням розповісти про свої очікування, сподівання від уроку.
12.Інтерактивна вправа «Комплімент».
Вчитель. Діти, всім приємно чути хороші слова? Тож усміхніться одне одному,
Подаруйте гарне слово і нехай такий настрій супроводжує вас впродовж всього уроку.

Размещено в Без рубрики | Оставить коментарий

Формування позитивної мотивації до навчання та актуалізація пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів в умовах сучасної школи.

Докорінне реформування й удосконалення сучасної корекційної педагогіки потребує від вчителя безперервного оновлення теоретико – методологічного підґрунтя, створення умов для розвитку і самореалізації особистості з особливими освітніми потребами.
Забезпечити глибоке й міцне засвоєння учнями знань і вмінь – одне з головних завдань, що стоять перед вчителем.  Його здійсненню сприяють методи, прийоми та організаційні форми навчання, що активізують пізнавальну діяльність розумово відсталих школярів. Математика є одним із предметів, який викликає значні труднощі в більшості дітей з порушенням інтелекту. Формування обчислювальних навичок – важка й не цікава для учнів робота, якщо вчасно не вносити різноманітність в її організацію. Однією з педагогічних умов, від якої залежить ефективність уроків та підвищення рівня розумової та пізнавальної активності є рівень їх працездатності. Працюючи над цією проблемою застосовую різні методичні прийоми та методи, що розширюють пізнавальні можливості та здібності учнів, розвивають їх вміння аналізувати і синтезувати, спостерігати, порівнювати, узагальнювати набуті знання та згладжують істотні вади психіки, емоційно – вольової сфери і забезпечують зростання фонду їх здібностей. Низький рівень самостійності у виконанні завдань особливо виявляється тоді, коли учням необхідно виконати розумові, інтелектуальні дії, визначити мету і завдання діяльності, шляхи їх досягнення, спланувати хід виконання завдань, проконтролювати результати.
Сучасний урок – це педагогічний твір, вчитель вносить в нього свою творчість, свій методичний почерк. Це урок, насичений різномаїттям навчальних ситуацій, де діти охоче вступають в діалог з вчителем.
Розвиток математичних уявлень дитини з інтелектуальною недостатністю в більшій мірі залежить від якості педагогічних умов, в яких вона навчається.
Принципи навчання в спеціальній школі практично не відрізняються від звичайних дидактичних принципів, але специфіка навчання дітей з розумовою відсталістю вносить свої корективи. Навчання –процес , що складається з викладання (тобто активної діяльності педагога ) та навчання учнів (активного пізнавального процесу , в якому проявляються і формуються розумові якості учнів).
Корекційний вплив на дитину з проблемами в розвитку складається, перш за все, в формуванні психологічних механізмів діяльності. Для дітей даної категорії характерна загальмованість, нездатність диференціювати прості об’ємні форми, неповнота і погане утримання в пам’яті просторових відношень. Учні з інтелектуальною недорозвиненістю схематично і неконкретно розв’язують задачі. Приступають до виконання завдань без необхідної попередньої орієнтації в ньому, без активної розумової роботи над планом розв’язання. Вади мовленнєвого розвитку дають відбиток на відповідях дітей, на розумінні змісту задачі.
В зв’язку з присутністю у розумово відсталих учнів ряду ускладнень при вивченні математики, існують особливості навчання предмету.
•    Діти засвоюють матеріал повільно, з великими ускладненнями, при цьому витрачаючи чимало зусиль, тому потрібно дозовано подавати матеріал.
•    Без довготривалої підготовки дітям складно засвоювати матеріал.
Завжди є пропедевтичний період.
•    Матеріал закріплюється і повторюється на кожному уроці.
•    Матеріал подається шляхом узагальнення спостережень над конкретними явищами дійсності, практичних операцій над предметами.
•    У дітей з порушенням інтелекту активніше працює права півкуля – образна пам’ять, тому слід обов’язково використовувати наочність, лічильний матеріал, дидактичні ігри, натуральні предмети. Матеріал потрібно робити більш образним, емоційним, таким, що запам’ятовується.
Для формування математичних уявлень необхідні розвиток пізнавальної   активності, зацікавленості до вивчення предмету. Не важливо проводиться стандартний урок чи нестандартний, урок повинен бути робочим і цікавим, а на цікавому уроці працює кожен і працюють всі. Використати один метод ізольовано неможливо, тому, як правило, використовую декілька методів:
мовленнєві (розповідь, пояснення, бесіда);
практичні (робота з підручником, гра, практична робота);
наочні ( демонстрація натуральних об’єктів, таблиць, схем).
Намагаюся, щоб всі учні класу знаходилися в полі зору. В разі, коли за своїм психічним станом учень не в змозі працювати самостійно, пояснюю матеріал йому індивідуально. Для попередження швидкої втомлюваності чи зняття її перемикаю учнів з одного виду діяльності на іншу, урізноманітнюю види завдань. Зацікавленість до уроку підтримую, використовуючи дидактичний матеріал, вводячи в урок ігрові моменти.
Виключно важливе значення має доброзичливий тон вчителя, увага до дитини, заохочення будь – яких його успіхів. Темп уроку підбираю відповідно до можливостей класу.
Дуже важливим є зв’язок нових знань і вже засвоєних, але по причині розумових вад цей процес у дітей – олігофренів ускладнений.
Мінімум отриманих знань в спеціальній школі повинен стати базою для  подальшого формування і поглиблення професійних навичок , необхідних для адаптації в самостійному житті. Тому обов’язково проводжу на кожному уроці повторення раніше вивченого матеріалу.
Інноваційна діяльність на уроках математики в спеціальній школі пов’ язана з рекомендаціями корекційних спеціалістів ( психолога, дефектологів, лікаря – психіатра ), які розробляють рекомендації по розвитку психічних, мовленнєвих функцій в процесі урочної діяльності. Для деяких учнів розробляються індивідуальні програми навчання.
Навчання математиці в спеціальній школі направлене на привиття первинних професійних компетенцій та професійної орієнтації. З цією метою на уроках математики пропоную учням розв’ язувати задачі практичного спрямування, з якими їм доведеться зустрічатися в повсякденному житті та виконувати практичні роботи.
Інноваційна діяльність на уроках математики направлена на розвиток пізнавальної активності учнів, формування позитивної мотивації до навчання через проведення різних типів уроків ;
використання проектної діяльності учнями;
удосконалення системи методичної роботи через:
- участь у семінарах, педагогічних конкурсах;

- участь у виставках матеріалів передового педагогічного досвіду;
- підвищення кваліфікації;
- участь у роботі творчої групи;
- узагальнення досвіду роботи у вигляді публікацій;
- участь в експериментальній роботі;
- тісний взаємозв язок з кафедрою корекційної педагогіки ДОІППО , співпраця з науковими консультантами, педагогами – дефектологами;
- презентація досвіду на науково – практичному семінарі вчителів корекційних шкіл.
У відповідності до Програми розвитку «Соціалізація особистості в загальноосвітньому просторі спеціальної школи» створено і реалізовано учительський проект з залученням батьків та учнів школи «Тиждень математики в спеціальній школі».
Основна задача викладання математики в  корекційній школі – організація навчання таким чином, щоб навчити всіх учнів незалежно від стану їх
здоров’я, наявності фізичного та розумового недоліку вмінню самостійно добувати знання, вмінню навчатися. Розумово відсталі учні мають труднощі з засвоєнням навчального матеріалу, виконанням практичних та самостійних робіт,так як мають нестійку увагу, короткочасну пам’ ять, слаборозвинене логічне мислення,недостатній рівень контрольних дій.
Сьогодні важко уявити навчальний процес без широкого використання інформаційних технологій. Використання комп’ ютерних та мультимедійних ресурсів на уроках дає простір для реалізації можливостей кожної дитини, робить навчання успішним і комфортним, особистісно – орієнтовним і мобільним, а також оптимізує навчальний процес.
Різні інформаційні матеріали стимулюють увагу за рахунок зорового і слухового аналізаторів. В учнів підвищується зацікавленість до вивчення математики, швидше розвиваються навички самостійності. Різноманітні електронні матеріали на уроках математики дають змогу здійснювати швидку зміну одного виду діяльності іншим. Використання комп’ ютера дає змогу розширити творчі можливості вчителя, дозволяє робити уроки більш інтенсивними, цікавими та різноманітними. Створення слайд–фільму, електронного додатку до уроку, збагачує професійну палітру вчителя. Звичайно, підготовка уроку з використанням сучасних технологій потребує багато часу для пошуку , систематизації та оформлення інформації. Такі інновації особливо ефективні при вивченні нового матеріалу, на повторювально – узагальнюючих та інших типах уроків.
Уроки – презентації забезпечують більш високий рівень засвоєння інформації в порівнянні з традиційними методами, підвищують інтерес до конкретної теми і предмету в цілому.
Для учнів 8 класу розробила цикл мультимедійних уроків за темою: «Міри площі. Площа прямокутника, квадрата».
Використання ІКТ допомагає підготовці учня, що має вади розвитку, до самостійного життя в умовах інформаційного суспільства: розвиває мислення, комунікаційні здібності, формує вміння приймати оптимальне рішення, формує інформаційну культуру. Процес навчання математики дітей зі стійкими інтелектуальними вадами є одним із найскладніших.
Адже система математичних знань базується на достатньому розвитку таких мисленнєвих процесів, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування тощо, які ушкодженні в учнів спеціальної школи найбільшою мірою.
Для  досягнення поставленої мети уроку використовую такі дві схеми:
1.Здивування – інтерес – запитання – роздуми – висновок.
2.Практика – навчання – практика.
При цьому формування системи математичних знань у розумово відсталих школярів досягається за допомогою основних принципів та методів організації навчання.
Працюючи за першою схемою, застосовую інноваційні теорії, а саме:
1.    Інтерактивні методи навчання:
•    « Мікрофон» ( при перевірці домашнього завдання);
•    « Робота в парах»;
•    «Два – чотири – всі разом» ( при розв’язуванні задач).
Уроки проходять ефективніше та якісніше, ніж стандартні. Це дає хороші результати при вивченні нових тем, сприяє розвитку сприймання мислення й уваги.
2.Дидактичні ігри «Відпочинь та поміркуй», «Відгадай фігуру, «Будь уважний», «Концентрація уваги» та інші дозволяють зробити цікавим одноманітний матеріал, надати йому привабливої форми. Позитивні емоції, які виникають під час гри, активізують діяльність дитини, коригують її довільну увагу, пам’ ять.
3. Математичні диктанти , графічні диктанти дають змогу здійснювати корекцію самоконтролю та самооцінки, створюють умови для корекції уваги, просторової орієнтації учнів.
4.Елементи програмованого навчання (тести) допомагають  при фронтальній роботі з класом одночасно здійснювати індивідуальну роботу.
Інновації на уроках математики спонукають дітей бути активними, не боятись помилитися, вчитися висловлювати свої думки. Усі учні класу беруть активну участь на уроці, зникає психофізична загальмованість, здійснюється корекція логічного мислення, підвищується самооцінка.
Працюючи за другою схемою, показую зв’язок набутих знань із сьогоднішнім або майбутнім життям кожного, рідних чи близьких.
Така побудова уроку є втіленням основного завдання математики в школі – навчити учнів застосовувати набуті знання, вміння та навички у звичайному житті.
Умови ефективного застосування знань на практиці:
1.Дотримання єдності засвоєння та застосування знань.
2.Зміцнення зв’язків навчання із життям, практикою, актуалізація і використання в навчанні життєвого досвіду дітей.
3.Систематичне включення учнів в практичну діяльність, яка вимагає використання набутих знань:
- спочатку пригадування правил, а потім стимулювання до виконання роботи;
- виконання завдання у життєвих ситуаціях ( визначення висоти будинку, відстані до дерева);
- виховання звички обдумувати способи роботи, звертатися до довідкової літератури;
- стимулювання поєднувати практичні дії зі словом;
- формування узагальнюючих способів дій для уникнення штампів у використанні знань.
4.Заохочення і підтримка учнів.
Упродовж навчання потрібно повсякчас розширювати уявлення розумово відсталих учнів про значення математики у житті людини. Дуже цікавлять школярів факти з біографії видатних математиків.
Практичні роботи, які виконують учні на уроках математики, розвивають пізнавальну діяльність та ефективні для корекції уваги й логічного мислення.
Таким чином, використання інноваційних та інформаційних технологій на уроках математики в спеціальній школі розширює можливості самостійної, творчої діяльності учнів, стимулює засвоєння ними складного матеріалу, веде до інтенсифікації всього навчального процесу.
Складаючи та підбираючи завдання, враховую рівень знань кожного учня, рівень здатності самостійно працювати. Так, для дітей зі слабкими знаннями складність завдань та їх кількість зменшую. Змінюю і додаткові вказівки щодо виконання завдань. Отже, залучаючи учнів до самостійної роботи забезпечую активність кожного у вивченні математики. З цією метою використовую на уроках картки з диференційованими завданнями, продуману послідовність завдань, коментування і наочність. Привчаючи дітей до самостійного розв’язання проблеми, спрямовую їх на пошук. Постановка проблемних завдань на різних етапах уроку, використання інтерактивних вправ, ігор, завдань : «Продовж речення», «Математичне лото», «Ланцюжок», « Відгадай фігури», «Мені вдалося», бліцопитування та інші – все це активізує пізнавальну діяльність учнів, дає їм змогу свідомо засвоювати матеріал, набувати дослідницьких умінь. Залучення учнів до проведення практичних робіт з математики, до посильної проектної діяльності – один з ефективних засобів підвищення їхнього інтересу й активності на уроках.
Значно активізують пізнавальні можливості дітей домашні завдання, коли доводиться самостійно працювати з додатковою літературою, підбираючи цікаві завдання та математичні факти.
Активізація пізнавальної діяльності у корекційній школі без розвитку пізнавального інтересу не тільки важка, але й майже неможлива. Ось чому в процесі навчання я постійно намагаюся пробуджувати, розвивати і зміцнювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання, і як стійку рису особистості, і як міцний засіб підвищення якості знань.
Пізнавальний інтерес, як і будь – яка риса особистості, розвивається й формується в діяльності, насамперед в навчанні. Інтерес пробуджує і підкріплює навчальний матеріал, який є для учня новим, невідомим, вражає його уяву. Учні дивуються, коли пропоную їм задачу цікавого та пізнавального змісту.
Але пізнавальний інтерес до навчального матеріалу не може підтримуватися тільки яскравими фактами. Ще К.Ушинський писав: «Предмет, щоб стати цікавим, має бути частково новим, а частково знайомим». Проте не все в навчальному матеріалі може бути цікавим для учнів. Щоб пробудити бажання вчитися, розвиваю потребу учня займатися пізнавальною діяльністю. Шлях до цього лежить через різні види заохочення та стимулювання навчальної діяльності. Наприклад, учні, що якісно і швидко справляються з завданням, активно залучаються до надання допомоги іншим дітям.
Гарний результат дають усні  колективні розминки, які займають небагато часу і потребують хорової відповіді. Наприклад: Опитування по темі «Кути» в 8 класі:
1.    Розгорнутий кут.
2.    Половина прямого кута.
3.    Сума суміжних кутів.
4.    Одна сота повного кута.
5.    Прямий кут.
Фізкультхвилинки, які є обов’язковими на уроках в спеціальній школі, використовую не тільки для підвищення рухової активності та зняття втоми, але й для відпрацювання математичних правил в ігровій формі.
Наприклад:
1.    Пропоную завдання з правильними і неправильними відповідями. Якщо відповідь правильна – руки вгору, неправильна –руки  в сторони.
2.    Називаю парне число – присіли, непарне – встали.
У навчанні та вихованні дітей існують значні резерви, але на практиці вони реалізуються лише частково через недостатню позитивну мотивацію.
Причин такого стану справ декілька: по-перше, до кінця не розкриті всі мотиви, у силу яких усі діти різного віку з різними індивідуальними особливостями включаються в навчання, спілкування, зацікавлюються набуттям нових особистісних якостей, знань, умінь, навичок; по-друге, серед самих дітей існують великі індивідуальні відмінності, у силу яких те, що значиме для однієї дитини, може не являти інтересу для іншої,  по-третє, сама мотивація, яку ми розуміємо як сукупність актуально діючих мотивів ситуаційно виявляється мінливою, тому те, що підходить для стимуляції навчальних і виховних інтересів в одних ситуаціях може бути неадекватним для інших.
На  етапі пояснення нового матеріалу застосовую такий метод мотивації учіння: показую місце і значення цієї теми в подальшій діяльності, використання її в інших науках, прикладний її зміст,  можливості продовжувати навчання після школи.  Під час пояснення нового матеріалу намагаюсь наводити приклади з життя, складаю задачі з використанням імен учнів класу, оточуючих величин. Використовую я й інші прийоми  й методи стимулювання учня: похвала перед класом; запис в щоденнику; похвала на батьківських зборах.
При поясненні нового матеріалу досить ефективним вважаю метод доцільності задач. Він полягає в тому, що перед поясненням нового матеріалу розв’язую його прикладну задачу, яка приводить до вивчення даної теми. Цей метод найприродніший, адже математика виникла, як наука, із задач, розвивається і потрібна суспільству як засіб для розв’язання важливих життєвих задач. Навчальні методи доцільних задач дозволяють: краще зрозуміти мету вивчення теми; полегшити сприйняття учнями нового матеріалу; уникати формалізму в знаннях учня. Часто цей метод поєдную з дослідницьким методом. Наприклад, дослідницьким шляхом можна встановити, що вписаний кут у два рази менший від відповідного центрального.
Практика показала, що коли учень відчує радість успіху й підтверджується цей успіх високою оцінкою, то це найкращий стимул, хай навіть ця оцінка дещо завищена.
Великий потенціал у формуванні позитивної мотивації до навчання мають батьки, тому тісно співпрацюю з ними.
На основі аналізу особистого досвіду можу зробити висновок, що в результаті роботи над проблемою, систематичного використання на уроках математики спеціальних вправ, задач, тестів, інших форм роботи,  спрямованих на розвиток пізнавальних можливостей, активізацію розумової діяльності дітей:

  • підвищився інтерес учнів з особливими освітніми потребами до вивчення математики та якість математичної підготовки;
  • школярі змінили ставлення до математики, як до абстрактної науки й починають бачити в ній прикладний зміст та інструмент до оволодіння іншими предметами та майбутньою професією;
  • змінилися на краще взаємини з учнями, далекими від математики;
  • переважна більшість школярів оволодіває математикою відповідно до рівня розвитку своїх пізнавальних здібностей;
  • спостерігається підвищення рівня розвитку мислення, уваги, пам’яті;
  • почали активніше використовувати математичні знання в повсякденному житті.

Під час роботи над проблемою протягом періоду апробації  впевнилася, що ефективності навчального процесу, активної взаємодії  та зацікавленості розумово відсталих учнів до вивчення математики можливо досягти використовуючи групові, колективні та індивідуальні форми роботи, а також різноманітні форми та прийоми роботи.
Методична розробка
«Індивідуалізація завдань на етапі корекції і закріплення знань з теми: «Міри часу. Визначення часу між двома подіями».
Задачі на визначення часу між двома подіями  в спеціальній школі для дітей з вадами розумового розвитку займають значне місце. Це пояснюється їх великим корекційно – виховним і навчальним значенням, яке вони відіграють при навчанні дітей з обмеженим інтелектом. Розв’язання цих задач допомагає розкрити основний зміст арифметичних дій, пов’язати їх з конкретною життєвою ситуацією. Числовий матеріал, який використовується при вивченні цієї теми, відображає досягнення в області науки, культури, історії нашого народу, розширює світогляд учнів.
Пропонуючи учням самостійно підібрати числовий матеріал для складання задач, даю можливість побачити дітям, що такі задачі кожного дня ставить перед ними саме життя. Вміння розв’язувати такі задачі дає змогу реалізувати завдання підготовки учнів до подальшого самостійного життя.
Труднощі в розв’язуванні задач на визначення часу між двома подіями у розумово відсталих школярів пов’язані з перетворенням одиниць часу, виконання дій з іменованими числами, що виражені одиницями часу. Тому при вивченні теми пропоную учням завдання слідуючого характеру.
1.    Заміни меншими мірами часу.
3 хв      =… с                        3 доби          = …год
16 хв    = …с                       15 діб            = … год
7 год   =…хв                        4 роки        =.. . міс
2. Заміни більшими мірами часу.
360 с    =… хв                         72 год     =…доби
120 с    =… хв                         120 год   =…діб
240 хв =…год                       168 год   =…діб
480 хв =…год                       198 год   =…діб
3. Виконай за зразком. Заміни меншими мірами складені іменовані
числа.
Зразок:     3 хв 10 с =60 с ? 3 + 10 с = 180 с + 10 с = 190 с;
2 доби  12 год = 24 год ? 2+ 12 год = 48 год + 12 год = 60 год.
4 хв  45с  =                              3 доби 8 год  =
3хв  30с   =                              4 доби13год  =
7хв    5с    =                                5  діб    1год  =
4.Виконай без підказки:
а) запиши іменовані числа, починаючи з найменшого:
35 хв;  42 год;  23 год 6хв;  4 хв;  15 с;  80 с;  218 хв;
б) порівняй
4 доби                     і         24 год
6 діб                         і           6 год
3 хв                           і        2 хв 60 с
5год 40хв             і        5 хв 40 с

5.Виконай додавання та віднімання іменованих чисел.
13год 40хв   +   4год  5хв                     1доба 10год  +  4доби 14год
7год 15хв       –    2год 47хв                   15років 6міс  -   6років   8міс
2хв    30с        +    3хв   24с                      16діб     2год  -   3доби  11год
9год 10хв       -  3год 50хв                         1рік    6міс   -   8міс
Розумово відсталі учні зустрічаються з труднощами при встановленні зв’язку між фактами, явищами, подіями. При встановленні співвідношення між роками, під час яких відбувалася подія, і віком. Потрібно, щоб учні добре засвоїли термінологію, пов’язану з уявленнями (тепер, раніше, зараз, потім, швидко, повільно).
У школярів з вадами інтелектуального розвитку повільно формуються уявлення про послідовність та тривалість події. Їм важко уявити відрізки часу, віддалені від нас на десятки років, тому формую вірне уявлення про тривалість подій, явищ, які учні постійно спостерігають і в яких приймають участь( наприклад, тривалість року, перерви, вік дитини).
На етапі закріплення знань з теми пропоную учням розв’язати такі задачі.

1.Комбайнер розпочав роботу о 16год 10хв і працював 5год 45хв. О котрій годині він закінчив роботу?
2.Сонце зійшло о 6год 25хв, а зайшло о 19год 29хв. Яка тривалість світового дня?
3.Урок розпочався о 8год 30хв і тривав 45 хвилин. О котрій годині закінчився урок?
4.Учень сьомого класу розпочав виконувати домашнє завдання з математики о 15 годині і закінчив через 40 хвилин. О котрій годині учень закінчив виконувати домашнє завдання?
5.Хлопчик почав робити ранкову зарядку о 7годині 15 хвилин і закінчив через 20 хвилин. О котрій годині учень закінчив виконувати ранкову зарядку?
6.Щоранку Сергійко відводить молодшу сестричку до дитсадка. З дому вони виходять о 7 годині 55 хвилин, а в дитсадок приходять о 8 годині 10 хвилин. Скільки часу займає дорога?
7.Сівба ярих розпочалася 28 березня, а закінчилася 8 квітня. Скільки днів тривала сівба?
8.Політ першого в світі космонавта Ю.О.Гагаріна розпочався о 9 годині7 хвилин, а закінчився о 10 годині 55 хвилин. Скільки часу тривав політ?
9.Весняні канікули розпочалися 21 березня і закінчилися 27 березня. Скільки днів тривали канікули?
10.Олег народився в 1995 році. Скільки років виповниться Олегові в 2012 році?
11.Великий український поет Т.Г.Шевченко народився 9 березня 1814 року, а помер в своїй кімнаті – майстерні в Академії мистецтв 10 березня 1861 року. Скільки років прожив Т.Г.Шевченко?
12.Знаменитий грецький вчений Архімед помер в 212 році до нашої ери. Скільки часу пройшло з дня його смерті до наших днів?
13.Пароплав відійшов від Києва 20 травня о 20 годині і прибув в Херсон через 21 годину 45 хвилин. О котрій годині пароплав прибув до місця призначення?
14.Видатний український кінорежисер О.Довженко народився 11 листопада 1894 року. Скільки років і місяців прожив О. Довженко, якщо він помер 25 листопада 1956 року?

Размещено в Без рубрики | Оставить коментарий